BvdB Communicatie overbrugt, verbindt en realiseert

Uw ambities realiseren en uw omgeving daarbij zorgvuldig betrekken door goed te communiceren, dat is waar BvdB Communicatie voor staat, sinds 2006. Luisteren en doorvragen, vertellen, verbeelden en samen werken aan oplossingen. Versnellen en doorpakken zodra dat kan, in klare taal.

Uw vraag, onze aanpak

 
Als het spannend wordt is goede externe én interne communicatie van levensbelang voor iedere organisatie. Bij een crisis, bij complexe projecten of bij organisatieveranderingen maakt de communicatie het verschil. Dan voelen onze professionals zich als een vis in het water. Samen met onze opdrachtgevers ontrafelen wij communicatievraagstukken en zorgen we voor heldere en duurzame oplossingen.

We helpen u met het bepalen van uw communicatiestrategie, het maken van uw communicatieplan én met de uitvoering van dat plan. Zo nodig zetten we een tandje bij, als u extra slagkracht nodig hebt. Dan ontzorgen we u voor kortere of langere tijd.

Nieuw en van alle tijden

 
Communicatie is overbruggen en verbinden. Dat is steeds weer een nieuwe opgave, én het is van alle tijden. Martinus Nijhoff dichtte al in 1934:

“Ik ging naar Bommel om de brug te zien/Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden/die elkaar vroeger schenen te vermijden/worden weer buren.”

Overbruggen is communicatie. Het is ook de verbinding tussen nu en straks. Hoe bereikt u snel en veilig de overkant en komt u waar u wilt zijn?

Communicatieadvies van A tot Z

 

Wij kunnen u van a tot z ontzorgen: van het opstellen van uw communicatiestrategie en de woordvoering, tot aan de organisatie van uw informatiebijeenkomsten, het verzorgen van uw online communicatie of het schrijven van uw brieven. Meestal nemen we een deel van de communicatieketen voor onze rekening. Dat bespreken we graag met u. Met steeds als vraag: wat hebt u écht nodig om te bereiken wat u wilt?

Bestuursadvies

 

We kennen onze plaats op het bestuurlijke toneel: die is altijd in de coulissen. Die kennen we als onze broekzak, op grond van onze jarenlange ervaring. We zijn u graag van dienst, met raad en daad, weloverwogen én actiegericht.

Omgevingsmanagement

 

Bij gebiedsontwikkeling, verkeersvraagstukken en energietransitie spelen uiteenlopende belangen en zijn veel mensen en organisaties betrokken. We helpen u dit krachtenveld te overzien en doorgronden, en samen met u te werken aan goede relaties: aan verbinding en vooruitgang. En uiteindelijk aan het resultaat dat u voor ogen hebt.

Interimmanagement

 

Organisaties veranderen en afdelingen communicatie ook. We zijn u graag van dienst bij het toekomstbestendig maken van uw communicatieafdeling. Of we passen op de winkel, als u tijdelijk zonder communicatiemanager zit.

Een greep uit onze opdrachtgevers